Автор: Антон Кучухідзе

Усі в очікуванні Вільнюського саміту НАТО. Він має стати достатньо принциповим з погляду визначення конкретних гарантій безпеки для України і...

Детальніше

Одним із головних завдань для вищого політичного та військового керівництва України, починаючи від Президента України і закінчуючи Міністром...

Детальніше