Воєнна економіка в Україні – чи є шанс

Олексій Кущ
Олексій Кущ

Держстат опублікував дані щодо промислового виробництва за дев‘ять місяців 2022 року. Хоча минулий рік ще не закрито за статистичною звітністю, загальні тенденції вже можна аналізувати.

База для аналізу – Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ), з усуненням сезонних (календарного та сезонного) коливань.

Показник01/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/22
Промисловість99,189,346,555,459,060,660,161,360,7
За видами діяльності / by type of activity
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів95,191,965,066,765,864,762,763,261,8
Добування кам’яного та бурого вугілля81,572,770,065,068,672,675,377,277,7
Добування сирої нафти та природного газу100,298,387,589,692,292,292,191,191,3
Добування металевих руд85,889,136,141,135,529,824,226,521,1
Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів160,289,111,814,215,522,924,625,324,1
Переробна промисловість105,992,033,747,354,258,458,560,559,9
Виробництво харчових продуктів109,5105,344,960,571,380,084,791,685,1
Виробництво напоїв105,492,516,051,681,789,579,681,277,6
Виробництво тютюнових виробів58,363,62,27,919,325,129,539,140,7
Текстильне виробництво115,997,954,687,592,875,574,674,275,6
Виробництво одягу72,971,049,761,862,456,756,256,753,7
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів106,988,548,657,873,179,279,581,876,0
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння115,995,240,662,879,085,083,490,791,0
Виробництво паперу та паперових виробів109,388,529,045,857,866,664,362,367,2
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації108,085,734,041,153,766,665,269,360,9
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення108,4101,142,319,221,021,817,918,918,8
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції114,688,220,348,048,848,843,741,448,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів119,174,861,178,055,357,974,660,164,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів130,095,127,745,458,666,167,770,570,3
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції109,893,115,227,737,243,339,443,041,9
Металургійне виробництво90,675,412,118,822,922,221,623,923,1
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання136,398,234,249,661,669,364,267,074,6
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції103,8102,245,463,654,856,644,466,058,1
Виробництво електричного устатковання144,5114,956,378,288,679,286,580,788,6
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань95,470,119,629,335,036,939,338,040,0
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів81,982,340,253,658,055,863,353,861,9
Виробництво інших транспортних засобів103,689,138,355,863,070,665,978,870,8
Виробництво меблів137,8118,458,074,881,579,776,581,579,5
Виробництво іншої продукції81,767,538,561,759,466,064,465,767,8
Ремонт і монтаж машин і устатковання107,598,144,847,052,961,663,659,556,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря84,878,561,364,964,161,162,562,064,3
За основними промисловими групами / by main industrial groupings
Товари проміжного споживання98,086,426,135,439,339,437,238,738,4
Інвестиційні товари100,782,932,744,950,254,754,557,857,2
Споживчі товари короткострокового використання107,3100,443,259,368,876,580,385,680,3
Споживчі товари тривалого використання133,5126,362,376,486,182,784,285,583,5
Енергія91,986,371,172,373,973,073,373,174,4
Глибина Кризи

Як показують дані статистики, за підсумками дев‘яти місяців 2022 року, індекс промисловості у вересні становив 60,7% від рівня 2016 року, що свідчить про суттєву деіндустріалізацію України під час війни.

При цьому, індекс у добувній галузі становив 61,8%, а у переробних галузях – 59,9%. Тобто глибина кризи у галузі переробки сформувалась на більш негативному рівні.

Серед видобувних галузей економіки, що більш резистентно відреагували на кризу війни, сіл виділити: добування нафти та природного газу – 91,3%.

Найгірша ситуація спостерігається у секторі видобування руд – 21,1%.

Найменші темпи падіння

Якщо взяти переробні галузі економіки, то найменші темпи падіння зафіксовано (індекси від рівня 2016 року):

  • Виробництво електричного устаткування – 88,6%;
  • Виробництво інших транспортних засобів (відмінні від автомобілів) – 70,8%;
  • Виробництво меблів – 79,5%;
  • Виробництво харчових продуктів – 85,1%;
  • Виробництво напоїв – 77,6%;
  • Виробництво текстильної продукції – 75,6%;
  •  Виробництво товарів із шкіри – 76%;
  • Оброблення деревини – 91%;
  • Виробництво пластмас та полімерів – 70,3%.

В цьому контексті слід зауважити, що збереження певного економічного драйву зберігається у галузях економіки, які орієнтуються або на споживчий попит з боку населення (харчові продукти, напої) або на державні закупівлі у сегменті ВПК та оборонного сектору (оброблення деревини, текстильна продукція, товари зі шкіри, пластмаси та полімери, різні види транспортних засобів).

Криза у енергетиці внаслідок руйнівних ударів з боку рф впливає на підвищений попит на електротехнічне устаткування.

Олексій Кущ блог. Індекси промислової продукції
Олексій Кущ блог. Динаміка промисловості, індекс з усуненням сезонності
Олексій Кущ блог. Індекси за видами товарів.
Аналіз промислового виробництва

Аналогічні висновки надає аналіз промислового виробництва за групами товарів.

Найбільше падіння зафіксовано у сегменті товарів проміжного використання (напівфабрикати) – індекс 38,4%.

Також нижче медіани падіння – інвестиційні товари (57,2%).

Вище тренду – виробництво енергії (зафіксовано падіння, але індекс склав 74,4%).

Суттєво вище загального тренду падіння, виробництво споживчих товарів короткострокового та довгострокового використання – 80,3% та 83,5% відповідно.

Це ще раз підтверджує дієвість таких механізмів амортизації кризи як стимулювання економіки через попит: платоспроможний попит населення, державні інвестиції та замовлення, зокрема у секторі оборони та ВПК, потреба у постійному відновленні енергетичного сектору.

Військове кейнсіанство

Це відкриває широкі можливості для застосування інструментарію “військового кейнсіанства”.

Зокрема, йдеться про державну гарантію праці (внутрішній трудовий фронт), державні програми гарантування замовлень для промисловості у ризикованих зонах, гарантії держави щодо інвестицій, введення на “кинуті” підприємства тимчасових адміністрацій з представників держави та трудових колективів.

Крім того, динаміка промислового виробництва свідчить про кризу довоєнного промислового укладу – експорт великий фізичних обсягів сировини та напівфабрикатів. Цей експорт суттєво ускладнився через транспортні та логістичні проблеми, викликані війною.

Ситуацію можуть виправити зусилля президента Зеленського на міжнародній арені щодо розширення “зернової ініціативи” на продукцію гірничо-металургійного комплексу.

В той же час, виробництво товарів, орієнтоване на внутрішнє споживання та експорт товарів з великою доданої вартістю (наприклад меблі та продукція деревообробки), навпаки, показало свою резистентність до економічної кризи, викликаної війною.

Вказані тенденції варто врахувати під час формування модерної промислової політики України, запускаючи внутрішню модель мобілізаційної економіки та переформатовуючи експорт з поставки великих фізичних обсягів сировини та напівфабрикатів  на поставку великої доданої вартості у кінцевих товарах.    

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик

У розумінні хронологічних меж віку у психології немає чіткої єдності. Як правило, вікова психологія визначає, що підліток – це дитина віком 11-14 років, після цього відбувається перехід у юнацький період:…

Російські терористи продовжують завзято й енергійно битися головою об стіну київської ППО, викидаючи найкращі свої ракети тільки для одних їм зрозумілих цілей. А що для них в сухому залишку? Беруть шість…

TODO: Тут буде блок популярних авторів