Військовий облік жінок вже за місяць: кого і коли можуть мобілізувати

Військовий облік жінок вже за місяць: кого і коли можуть мобілізувати

Через місяць, з 1 жовтня 2023 р. головнокомандувач ЗСУ має забезпечити взяття на військовий облік жінок. Він буде відбуватися на певних умовах та з перехідним періодом. "Ми – Україна" розбирався, як саме жінок братимуть на облік, чи можлива їхня мобілізація та чи зможуть військовозобов'язані виїжджати за кордон.

Як постало питання із військовим обліком жінок?

За статтею 65 Конституції захист Вітчизни – обов'язок громадян, без уточнення статі. А відбувають службу відповідно до закону.

У квітні 2021 р. змінилися норми закону про військовий обов'язок та військову службу – частини 11 статті 1. За актуальними на той час нормами, Міноборони мало затвердити список спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими, у жінок, які придатні до проходження служби за станом здоров'я та віком. Через півроку, у жовтні 2021 р., Міноборони такий список склало - наказ №313. Спочатку до нього увійшли 35 спеціальностей та 76 професій, кожна з яких ще й додатково була розшита.

У лютому 2022 р. нормативно-правова база змінилася. Перелік професій та спеціальностей скоротили, а облік за ними визначили з 1 жовтня 2022 р. Проте у вересні 2022 р. знову змінили дату, і про військовий облік жінок йдеться вже з 1 жовтня 2023 р. Саме у тому формулюванні, яке ми навели у вступі. З цієї дати головнокомандувач ЗСУ забезпечує:

"взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних".

У жовтні 2022 р. змінилися норми закону про військовий обов'язок та військову службу – частини 11 ст. 1. У ВР визначили, що:

 • взяти на облік військовозобов'язаних мають жінок з медичною або фармацевтичною освітою і в тому разі, якщо вони придатні до проходження служби за віком (до 60 років) та станом здоров'я (визначає ВЛК);
 • жінок з іншими спеціальностями, які є у переліку споріднених з військово-обліковими у наказі Міноборони, на такий облік беруть за їхнім бажанням.

Остаточно питання, принаймні станом на сьогодні, узгодив Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який Кабмін ухвалив наприкінці 2022 р. постановою №1487.

Які умови військового обліку медикинь та фармацевток?

Загальні умови військового обліку містяться в узгодженому Кабміном Порядку у пунктах 50 та 51.

Жінки, які навчаються за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Йдеться про їхню підготовку у закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

За два місяці до завершення навчання, заклади освіти мають подавати до районних (міських) ТЦК СП списки жінок, які його проходять. У списку зазначають ПІБ, дату народження, паспортні дані та податковий номер, зареєстроване місце проживання, спеціальність та дату завершення навчання, номер військово-облікової спеціальності. Ці списки у ТЦК СП мають зберігати протягом десяти років.

На підставі цих списків жінкам оформлюють тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Видає їх їх ТЦК СП, до якого територіально прив'язаний навчальний заклад.

Строк дії таких посвідчень становить 30 діб. Але протягом тижня після того, як жінка його отримує, вона має прибути до ТЦК СП за своїм зареєстрованим чи задекларованим місцем проживання і стати на військовий облік. Тобто надати паспорт, податковий номер, документ про освіту, тимчасове посвідчення, написати заяви та пройти медогляд.

На облік візьмуть після ВЛК, де визначають придатність до військової служби, та внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Жінки, які вже мають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Вони вже можуть бути військовозобов'язаними, а можуть і не мати цього статусу. За Порядком про військовий облік, його мають вести за місцем роботи. Оскільки за законом медикині та фармацевтки на обліку мають перебувати, без військово-облікових документів їх не можуть працевлаштовувати.

Але у Порядку вказали, що для жінок, які освіту здобули до його затвердження, тобто до 30 грудня 2022 р., діє своєрідний "перехідний період". До кінця 2026 року вони можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані.

Проте міським (районним) ТЦК СП роботодавці мають повідомляти про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають самі прийти до ТЦК СП і стати на облік як військовозобов'язані.

Які умови військового обліку жінок з іншою освітою чи професією?

Споріднені із військово-обліковими спеціальностями (ВОС) спеціальності та професії, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, є у тому ж наказі №313. Маючи такі, окрім медичних та фармацевтичних, жінки за законом та урядовим Порядком, можуть за власним бажанням ставати на військовий облік.

Переліки ВОС затверджені Наказом №317 Міноборони у вигляді кодів. Так вони відображені й у наказі про споріднені спеціальності та професії вони наведені у вигляді кодів.

За діючими умовами, маємо 14 споріднених спеціальностей, кілька з яких є медичними та фармацевтичними, отже, передбачають обов'язковий військовий облік. Повний перелік:

 • хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
 • телекомунікації та радіотехника;
 • інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
 • харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
 • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
 • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
 • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
 • ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
 • облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;     
 • видавництво та поліграфія;
 • психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Також маємо сім споріднених із ВОС професій, хоча радше це групи професій, бо майже у кожному пункті їх певна кількість:

 • професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);
 • професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
 • оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;
 • професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії;
 • менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами;
 • кухарі;
 • перекладачі та усні перекладачі.

Чи буде мобілізація військовозобов'язаних жінок?

За законом про військовий обов'язок та військову службу (ст. 1, ч. 12), жінки, які перебувають на обліку, у воєнний час можуть бути призвані на військову службу для виконання робіт із забезпечення оборони.

За законодавством, мобілізують військовозобов'язаних та резервісті, щодо гендерної приналежності виключення не прописані. У ст. 23 профільного закону є перелік тих військовозобов'язаних, які призову під час мобілізації не підлягають. Жіноча стать не є підставою для звільнення від нього. Проте з переліку випливає, що під мобілізацію не підпадають жінки:

 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;
 • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років чи тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність;
 • на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
 • які мають чоловіка із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи або зайняті доглядом за чоловіком, дитиною, батьками, які за висновком МСЕК чи ЛКК потребують догляду;
 • мають під опікою недієздатну особу з інвалідністю, постійно доглядають особу з інвалідністю І групи чи ІІ групи, якщо про це є висновок МСЕК або ЛКК;
 • мають неповнолітню дитину, і при цьому чоловік вже служить за контрактом чи під час призову по мобілізації;
 • близькі родичи яких загинули або пропали безвісти під час АТО.

Ще наприкінці 2021 р., коли тільки розпочиналась історія із обліком, начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач констатував, що за шість хвиль мобілізації 2014-2015 рр. жодну з жінок не закликали до служби без її на те згоди. У грудні 2022 р. він вказував на те, що мобілізувати жінок можуть, але на той момент гострої потреби у цьому не було.

"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. Якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку – це для уточнення даних. Бо вони, згідно з законом, повинні це робити що 5 років", - констатувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тобто законодавство можливість передбачає, але мобілізація відбувається згідно із засекреченими мобілізаційними планами. Прочитати та упевнитися, що жінки там не присутні, немає можливості. Натомість маємо неодноразові заяви, про те, що жінок мобілізують не примусово, а тільки за бажанням. Це слово не порушувалося, тому дорікнути нічим.

Чи можуть військовозобов'язані жінки виїжджати за кордон?

Нині діють Правила перетину кордону №57, яким передбачають на час воєнного стану можливість для виїзду для деяких категорій військовозобов'язаних. Проте у Держприкордонслужбі говорили, що обмежень для військовозобов'язаних жінок немає.

"Ця тема лунає вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово наголошували, що обмежень відносно жінок загалом немає", - пояснював речник ДПСУ Андрій Демченко.

Пояснити те, що обмеження для медикинь та фармацевтів не застосують, можна тим, що при перетині кордону відсутні вимоги та порядок перевірки документів про освіту. Не цифровізовані усі дані про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, формування відповідного Реєстру відбувається у режимі секретності та доступу до нього не мають прикордонники на пунктах пропуску.

До того ж військовий облік жінок з медичною та фармацевтичною спеціальностями за новими правилами тільки розпочався, ще й з трирічним перехідним періодом. Тому поки немає змін до законодавства та нормативки, на перепони на кордоні справді не варто чекати.

Нагадаємо, що раніше "Ми – Україна" розповідав про те, на яких умовах студенти отримують право на відстрочку від мобілізації.

Головне